Promotieonderzoek over de impact van collectieve digitale marketing activiteiten op de aantrekkelijkheid van winkelgebieden

Veel stedelijke winkelgebieden kampen met teruglopende bezoekersaantallen en dalende winkelomzetten, onder meer omdat consumenten steeds meer online winkelen. Dit digitale tijdperk biedt ondernemers, gemeente en andere stakeholders echter ook kansen om gezamenlijk de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te vergroten door gebruik te maken van collectieve digitale marketing activiteiten. In de praktijk zijn tot nu toe slechts een klein aantal collectieven echt succesvol in de digitale marketing van hun winkelgebied. Doormiddel van 4 deelonderzoeken creëert dit project inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de intensiteit waarmee winkelgebied collectieven gebruik maken van digitale marketing activiteiten, de betrokkenheid van de consument met deze activiteiten en de invloed van deze collectieve digitale marketing activiteiten op de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. De bevindingen van het eerste deelonderzoek zullen in mei 2019 in de vorm van een blog gepubliceerd worden.

Promotieonderzoek wordt uitgevoerd door Daphne Hagen, werkzaam bij HvA Centre for Market Insights en aan het promoveren bij Universiteit Utrecht.

De Hogeschool van Amsterdam

Naam: Promotieonderzoek over de impact van collectieve digitale marketing activiteiten op de aantrekkelijkheid van winkelgebieden

Looptijd: 1 januari 2018 – 1 januari 2023