Detailhandel Nederland

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van winkeliers bij de Nederlandse en Europese overheid. Het doel is om een ideaal klimaat te creëren waarbinnen winkeliers kunnen ondernemen. De belangrijkste thema’s die worden beheerd zijn Betalingsverkeer, Europese Zaken, Sociale zaken, Vestigingszaken en Winkelcriminaliteit. In de Nederlandse detailhandel werken ruim 800.000 mensen in ca. 100.000 winkels en daarmee is de detailhandel de grootste private werkgever in Nederland.

Deel deze pagina