SIA RAAK project ‘Meer bezoekers naar mijn winkel’

MKB-winkeliers worden geconfronteerd met een teruglopend aantal winkelbezoekers, waardoor omzetten dalen en hun voortbestaan in het gedrang komt. Door online concurrentie en veranderend consumentengedrag dalen het aantal winkelbezoekers en de omzet. MKB-winkeliers willen meer kennis opdoen over de mogelijkheden die innovatieve technologie hen biedt om meer winkelbezoekers aan te trekken. In dit project wordt het effect van vier technologieën (mobile loyalty app, interactieve digitale schermen, locatie-specifieke berichten en augmented reality) in twee verschillende winkelgebieden onderzocht: de Beethovenstraat en het Hallenkwartier in Amsterdam. De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt: “Hoe en in welke mate leidt de inzet van diverse innovatieve technologieën (mobile loyalty app, interactieve digitale schermen, geofencing, en augmented reality) tot een hoger aantal winkelbezoekers?”

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Store Innovation Lab, een initiatief van het lectoraat Digital Commerce (Centre for Market Insights) en het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam. Er wordt samengewerkt met diverse partners, waaronder  Stad&Co, acht winkeliers en vijf technologiepartijen. Ook studenten en docenten worden op diverse manieren bij het project betrokken. De resultaten van het onderzoek worden eind 2019 op interactieve manier op speciale website gedeeld.

De Hogeschool van Amsterdam

Naam: Meer bezoekers naar mijn winkel

Looptijd: januari 2018 – december 2019

onderzoeksmodel lopend project retail innovation platform