Beschikbaar Instrumentarium Provincies Aanpak Leegstand

Overig

Auteur: mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In deze brief informeert de (voormalig) minister van infrastructuur en milieu, Melanie Schultz van Haegen, de Tweede Kamer over het beschikbare ruimtelijk instrumentarium onder de vigerende Wet ruimtelijke ordening en in de toekomst onder de Omgevingswet. Provincies kunnen dit instrumentarium inzetten voor de aanpak van leegstand, inclusief een was-wordt lijst. De Eerste Kamer ontvangt van de minister een gelijkluidende brief.

Publicatie downloaden

Hiermee voldoet de minister aan haar toezegging aan de Kamers:

  • Tijdens het AO Binnenstad van 17 mei 2016 heeft de Tweede Kamer de minister gevraagd om een was-wordt lijst en een protocol of handleiding. De minister heeft toegezegd genoemd overzicht met de lijst te doen toekomen.
  • Tijdens de behandeling van de Omgevingswet op 15 maart 2016 heeft de Eerste Kamer de minister gevraagd met de provincies te bespreken of het instrumentarium voor leegstand toereikend is. De minister heeft toegezegd het IPO hierover te spreken.

Deel deze pagina

Huurmarkt Ruimtelijkeordening