Retail Innovation Platform

Het Retail Innovation Platform helpt de innovatie- en concurrentiekracht van de retailsector te versterken. Samen met retailers en andere stakeholders, zoals overheden en vastgoedpartijen, voeren wij onderzoek uit, gericht op de ontwikkeling en succesvolle toepassing van nieuwe praktijkkennis. Met de inzichten uit ons onderzoek kunnen retailers hun strategie aanpassen en innovaties in hun praktijk onderbouwen en realiseren. De unieke samenwerking tussen meer dan twaalf kennisinstellingen maakt ons hét platform voor praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie.