Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging

De NBOV is dé ondernemersorganisatie voor ambachtelijke brood en banketbakkers. De NBOV verenigt een grote diversiteit aan bedrijven die actief zijn in de bakkerijsector: groot en klein, traditioneel en eigentijds, begonnen als thuisbakker of het bedrijf van ouders overgenomen. De NBOV zet zich in op alle onderwerpen die van belang zijn voor de leden in de ambachtelijke bakkerij. Zowel op het gebied van ondernemerschap, werkgeverschap als vakmanschap. De NBOV doet dit door voor de ondernemers op te komen in Den Haag en Brussel, binnen de branche en  aan de cao-tafel. Hoe meer ondernemers zich bij de NBOV aansluiten, hoe meer de NBOV voor de ambachtelijke bakkers kan betekenen.

 

De NBOV; 

  • luistert naar u als lid;
  • ondersteunt leden individueel met praktische informatie en advies op maat.;
  • vertaalt actuele onderwerpen en maatschappelijke ontwikkelingen naar uw dagelijkse praktijk;
  • brengt u in contact met uw collega-ondernemers;
  • werkt samen met de overheid en met organisaties binnen en buiten de bakkerijbranche om uw belangen optimaal te behartigen;


De NBOV biedt;

  • Advies op maat door gespecialiseerde adviseurs over: bedrijfsvoering, personeelszaken, juridische zaken, voedselveiligheid, communicatie. Bijvoorbeeld ontslagzaken, cao-vragen loonberekeningen, huurkwesties, warenwetaanpassingen, hygiëne, energie, bedrijfsopvolging en communicatie. 
  • Collectieve belangenbehartiging. De NBOV sluit met sociale partners de cao, zorgt voor pensioenen en organiseert via het sociaal fonds activiteiten op het gebied van instroom, opleiding en ontwikkeling en veiligheid en gezondheid van medewerkers in de bedrijfstak. Voorbeelden zijn , bijvoorbeeld rondom cao, onderwijs, vitaliteit, ontslagrecht, online ondernemen, privacyregels, btw, pintarieven, plaagdierenbestrijding, Warenwetbesluit Meel en brood, duurzaamheid, energie en milieu.
  • Praktische hulpmiddelen voor uw bedrijfsvoering, bijvoorbeeld de bhv-tool Help123.
  • Snelle informatievoorziening via de website, actuele ledeninformatie per mail en online nieuwsbrief Bakkerszaken.
  • Bijeenkomsten over inhoudelijke thema’s of met uw eigen netwerk. Bijvoorbeeld over personeel, bedrijfsopvolging voor starters en vrouwelijke ondernemers.

Lees meer over het lidmaatschap van NBOV