Stichting Detailhandelsfonds

De Stichting Detailhandelsfonds (SDF) heeft ten doel het financieel mogelijk maken van projecten en activiteiten die bijdragen aan een goede sociaaleconomische ontwikkeling van de sector detailhandel met het oog op het maatschappelijk belang van deze sector (onder andere waar het gaat om werkgelegenheid en leefbaarheid) en die niet uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.

De SDF tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die voor de gehele sector detailhandel (of grote delen daarvan) van belang zijn en door het opzetten en in stand houden van een interactieve website die toegankelijk is voor georganiseerde en niet georganiseerde bedrijfsgenoten. De SDF heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Contact

Stichting Detailhandelsfonds (SDF)

Postbus 262
2260 AG Leidschendam

info@ detailhandelsfonds.nl
070 33 76 200
http://www. detailhandelsfonds.nl