Retailagenda

De Retailagenda is een programma dat in 2015 is opgezet door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Samen met betrokken partijen -detailhandel, vastgoed, gemeenten en provincies- ten behoeve van de retailsector. Ons gezamenlijke doel is het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden in kernen en steden.

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda is gestart op 17 maart 2015 voor - in eerste instantie - een periode van twee jaar. Het werk van de Retailagenda is met ingang van 1 januari 2018 met nog eens twee jaar verlengd. De Retailagenda richt zich op vijf thema’s:

  1. regionale afstemming
  2. lokale transformatie
  3. samen investeren
  4. Human Capital Agenda
  5. kenniscreatie en innovatie

Daarnaast zijn er drie belangrijke onderwerpen die dwars door alle thema’s heen spelen en bepalend zijn voor de te verwachten ontwikkelingen in de sector: digitalisering, internationalisering/Europa en duurzaamheid.

Lees meer over de Retailagenda

Contact

Stuur voor vragen een bericht naar info@retailland.nl

Meer informatie over de Retailagenda is te vinden op onze website.

Retailteam

Maak hier kennis met het team van de Retailagenda

Het retailteam


Gemeenten

Sinds de start van de Retailagenda, in februari 2015, hebben 154 gemeenten en 6 regio's een RetailDeal gesloten.

Meer informatie

Provincies

Na de 154 gemeenten en 6 regio's, tekenden in 2017 ook alle provincies een provinciale RetailDeal.

Meer informatie

Projecten & activiteiten


Roosendaal_Innovatie

Retailinnovatielabs

In Retailinnovatielabs worden nieuwe ideeën en (echt) nieuwe oplossingen in de praktijk ontwikkeld, getest en toegepast. Daarbij staan innovatieve thema's centraal als gastvrijheid, loyaliteit, big data en human capital.
Lees meer

retailagenda_Arnhem_2018

Challenges

De Retailagenda heeft in het najaar van 2018 retailinnovatie-challenges uitgezet om zo het aantal Retailinnovatie labs uit te breiden. Uit acht vraagstukken zijn er vier geselecteerd die in een Retaillinnovatielab worden uitgewerkt.
Lees meer

retailagenda

Proeftuinen

In het kader van de Retailagenda selecteert Platform31 zo’n 20 proeftuinen om hier met gerichte interventies de transformatie van lokale winkelgebieden aan te jagen.
Lees meer

Intervisies

De Retailagenda organiseert intervisies over om gemeenten en hun stakeholders met elkaar in contact te brengen en uitgebreid kennis en ervaring uit te wisselen. Steeds staat er één thema centraal.
Lees meer

retailagenda

Provinciale bijeenkomsten

Regionale afstemming moet zorgen voor evenwichtige verhoudingen binnen een verzorgingsgebied. Voor veel gemeenten is dit ingewikkeld. De Retailagenda toert langs alle provincies om op het belang van regionale afstemming te wijzen.
Lees meer


Bekijk alle publicaties

Verdieping

Publicaties


Volg ons op social media