Retailagenda

De Retailagenda is een programma dat in 2015 is opgezet door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Samen met betrokken partijen -detailhandel, vastgoed, gemeenten en provincies- ten behoeve van de retailsector. Ons gezamenlijke doel is het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden in kernen en steden.