Betekenisvolle retail - waarom een grondige herbezinning nodig is

Overig

Auteur: Susan Klijsen - van Elteren
Bron: Expertisecentrum Sustainable Business, Avans Hogeschool

Betekenisvolle marketing hanteert een benadering van economie en de rol van bedrijven en mensen daarbinnen waarbij zakelijke welvaart, maatschappelijk welzijn en persoonlijk welbevinden even zwaar wegen. Voor retailers heeft deze veranderende benadering van economie en marketing gevolgen. Daarover gaat dit digizine; een perspectief wordt geschetst hoe de economie verandert, hoe merken zich als gevolg daarvan hebben ontwikkeld en een eerste verkenning wordt gepresenteerd onder enkele retailers: hoe gaan zij om met deze nieuwe realiteit?

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform Retailsector Retailsectortotaal RINPbusinessmodel RINPcirculair