Cijfers en achtergronden ambulante handel

Rapport

Auteur:
Bron: DNTP, CVAH, BOAH

Onder de sector ambulante handel valt een breed scala aan ondernemers en medewerkers. Zij zijn actief op warenmarkten, standplaatsen, jaarmarkten en braderieën en/of als venter. Er zijn grote verschillen in bedrijfsvoering en professionaliteit. In onderzoeken en statistieken valt de sector vaak tussen wal en schip of zijn definities niet helder. Ook voor betrokkenen in en bij de sector is het daardoor vaak moeilijk om ‘grip’ te krijgen en ontbreekt het aan feiten en cijfers om beleidsmatige en bedrijfsmatige beslissingen op te baseren.

Publicatie downloaden

Op verzoek van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) voerde het Branchebureau en Opleidingsfonds Ambulante Handel (BOAH) daarom een onderzoek uit naar de feiten, cijfers en toekomst van de ambulante handel. DTNP stelde het rapport op in samenspraak met een begeleidingscommissie, met hierin o.a. bestuursleden van de CVAH, BOAH en FHKN. 


Deel deze pagina

Ambulantehandel