De Binnenstad als Buitenkans

Rapport

Auteur:
Bron: Platform 31

In opdracht van Platform 31 heeft Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) een quickscan uitgevoerd op binnenstadsplannen en detailhandelsvisies van de G32-gemeenten. In het voorliggende rapport vindt u beknopte profielen van bijna driekwart van de inmiddels 36 G32-steden. De voorlopige resultaten van deze analyses zijn gepresenteerd op de ‘Dag van Stad en Regio 2014’, die Platform 31 organiseerde op 27 november 2014 in Eindhoven. De onderliggende profielen en daarop gebaseerde waarnemingen lichten we nader toe in het voorliggende rapport.

Publicatie downloaden

De quickscanfocust met name op de volgende aspecten van de binnenstadsplannen en detailhandelsvisies:

  • Balans tussen ruimtelijke ontwikkelingen en beleidsinhoudelijke ambities.
  • Door steden gekozen speerpunten en gehanteerde aanpakken om kwaliteit, beleving en economisch rendement van de binnenstad en daarbinnen de detailhandel te optimaliseren.
  • Opvallende ideeën, aanpakken of projecten, die mogelijk als best practice kunnen worden gezien.
  • Ontwikkeling van de binnensteden en de detailhandel in het perspectief van de economische crisis en de opkomst van internetwinkelen, met name gericht op de vraag of eventueel aanwezig planoptimisme plaats heeft gemaakt voor realisme in de door de steden recent opgestelde plannen.

Deel deze pagina

Retailsector Winkelstructuurtransformatie