De maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg

Rapport

Auteur: Arjen Heyma, Peter Donker van Heel, Koen van der Ven & Lennart de Ruig
Bron: SEO Economisch Onderzoek

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat momenteel een steeds groter beroep wordt gedaan op het totale vaststaande subsidiebedrag uit de subsidieregeling Praktijkleren en dat de vergoeding per praktijkleerplaats daardoor kleiner wordt. Het kabinet zou zelfs overwegen om de regeling te versoberen of af te schaffen. VNO-MKB willen daarom samen met 20 brancheverenigingen laten zien wat de maatschappelijke waarde is van de BBL.

Publicatie downloaden

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combineert een middelbare beroepsopleiding met het minimaal drie dagen per week opdoen van praktijkervaring bij een leerbedrijf. Die combinatie blijkt van
grote maatschappelijke waarde voor Nederland. Het saldo van maatschappelijke kosten en baten van de BBL bedraagt bijna 1,4 miljard euro per jaar. De baten zitten vooral in een hogere productie
door de ontwikkeling van meer kennis en vaardigheden bij BBL-studenten, waardoor de arbeidsproductiviteit hoger ligt en de werkloosheid lager dan in een situatie zonder BBL-opleiding. Tegenover die baten staan vooral hogere kosten voor de begeleiding van BBL-studenten door medewerkers van leerbedrijven en – in mindere mate – door mbo-instellingen.

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat momenteel een steeds groter beroep wordt gedaan op het totale vaststaande subsidiebedrag uit de subsidieregeling Praktijkleren en dat de vergoeding per praktijkleerplaats daardoor kleiner wordt. Het kabinet zou zelfs overwegen om de regeling te versoberen of af te schaffen. VNO-MKB willen daarom samen met 20 brancheverenigingen laten zien wat de maatschappelijke waarde is van de BBL. Dit onderzoek brengt die maatschappelijke waarde in beeld en laat zien waar de kosten en baten van de BBL neerdalen. Vrijwel alle maatschappelijke partijen profiteren van het bestaan van de BBL-opleiding, zowel werkgevers, BBL-studenten als de overheid. Gelet op de verdeling van kosten en baten over de verschillende maatschappelijke partijen, is er alle reden om de BBL-opleiding deels te financieren en subsidiëren vanuit de overheid. De baten van de BBL-opleiding wegen voor de overheid ruimschoots op tegen de kosten ervan. Die scheve verdeling kan aanleiding zijn om de subsidieregeling Praktijkleren te verhogen, zodat er voor bedrijven een prikkel is om meer BBL-plaatsen te creëren en daarmee de maatschappelijke baten verder te vergroten.


Deel deze pagina

Onderwijs