De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking

Rapport

Auteur: Pieter van der Heijde, Jan van Oosten, Anne-Marie Span
Bron: Bureau Stedelijke Planning, Stibbe Advocaten

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking (de Ladder) is een actueel en relevant thema in de ruimtelijke ordening. Sinds de opname van de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening op 1 oktober 2012 wordt dit instrument nu op grote schaal toegepast. De toepassing van de Ladder heeft tot veel onduidelijkheid geleid bij overheden, juristen en planologen. Voor de Minister van Infrastructuur en Milieu was dit aanleiding om een wijziging van de betreffende wetsartikelen op te stellen.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Duurzaamheid