De openbare ruimte als sociale verbinder

Overig

Auteur: Liliane van Suijlen
Bron: Retail Innovation Platform (Avans Hogeschool)

Dit onderzoek is een vervolg op het eerdere onderzoek van het lectoraat New Marketing van Avans Hogeschool naar de stand van zaken met betrekking tot Placemaking (2020). In dit onderzoek is literatuurstudie gedaan en gesproken met vertegenwoordigers van de provincie Noord Brabant en Retail Platform Brabant, en met verschillende centrummanagers. De centrale vraag was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat steden en dorpen weer leefbaarder worden, wat is daarvoor nodig? Deelvragen waren onder andere: wat is de rol van de verschillende gebruikers van het gebied en wat is er voor nodig om de transformatie naar leefbaardere steden en dorpen op gang te krijgen? Welke aanpak is nodig en welke instrumenten zijn beschikbaar?

Publicatie downloaden

Het lectoraat New Marketing doet onderzoek naar de betekeniseconomie en de rol van bedrijven, overheden en andere relevante stakeholders hierin. Een belangrijk thema hierbinnen is de ontwikkeling van winkelgebieden en de daarmee sterk samenhangende ontwikkeling van binnensteden en dorpscentra. Het onderzoek naar “de openbare ruimte als sociale verbinder” is een vervolg op het eerdere onderzoek van het lectoraat naar de stand van zaken met betrekking tot Placemaking (2020). De belangrijkste conclusie uit dat onderzoek was dat de ‘oude’ mono-disciplinaire aanpak met alleen de traditionele partijen aan de onderhandelingstafel -ondernemers, gemeente en vastgoed-, en sturing van bovenaf niet het beste en meest duurzame resultaat gaat opleveren. Een multidisciplinaire aanpak gefaciliteerd door een horizontale overheidscultuur lijkt de tijdsgeest beter te weerspiegelen en de kans op succesvolle placemaking te vergroten.

Er is veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. Onder invloed van Corona zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Overheden krijgen een andere rol in onze samenleving; het neoliberale denken staat in toenemende mate ter discussie. Van politiek links tot rechts worden steeds vaker vraagtekens gezet bij het model van de oude economie. Het dreigende vastlopen van de oude economie heeft ook op de gebiedsontwikkeling een enorme impact. Het gaat niet meer alleen over leegstand, maar ook over klimaatbestendigheid, het creëren van een gezonde leefomgeving en hoe burgers daarbij te betrekken.

In dit onderzoek is literatuurstudie gedaan en gesproken met vertegenwoordigers van de provincie Noord Brabant en Retail Platform Brabant, en met verschillende centrummanagers. De centrale vraag was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat steden en dorpen weer leefbaarder worden, wat is daarvoor nodig? Deelvragen waren onder andere: wat is de rol van de verschillende gebruikers van het gebied en wat is er voor nodig om de transformatie naar leefbaardere steden en dorpen op gang te krijgen? Welke aanpak is nodig en welke instrumenten zijn beschikbaar?

 


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform Retailsectortotaal RINPwinkelgebied