De Veerkrachtige Binnenstad

Rapport

Auteur: David Evers, Joost Tennekes, Frank van Dongen
Bron: PBL

Met deze beleidsstudie wil het PBL de stand van zaken van en de perspectieven voor de Nederlandse binnenstad in beeld brengen. Het is daarbij belangrijk om de binnenstad eerst goed af te bakenen en deze af te zetten tegen andere gebieden. Op basis hiervan kunnen allerlei trends en ontwikkelingen worden getoond die van belang zijn voor de bewoners, de bedrijven en de bezoekers van en de beleggers in de binnensteden. Ook worden binnensteden onderling vergeleken om te bepalen welke het meest op elkaar lijken, statistisch gezien. Om de situatie van de binnenstad van dichterbij te beschouwen en het verhaal achter de cijfers te begrijpen zijn daarnaast 3 casestudies uitgevoerd, namelijk voor Arnhem, Heerlen en Leiden.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie