De winkelstraat als wereld

Rapport

Auteur: Julie Ferguson, Anne Risselada en Mike de Kreek
Bron: Retail Innovation Platform (Hogeschool van Amsterdam)

De winkelstraat als wereld: samenwerken aan een toekomstbestendig evenwicht van Amsterdamse consumptieruimten. Dit rapport geeft een overzicht van inzichten opgedaan gedurende het vierjarige onderzoeksproject Toekomstbestendig Evenwicht: Balanceren tussen divergende belangen. De hoofdvraag van het project is: Welke interventies, processen en structuren faciliteren urban commoning, om te komen tot een meer gebalanceerde ontwikkeling van stedelijke consumptieruimten?

Publicatie downloaden

Het rapport bestaat uit twee delen.

Deel 1 legt de basis en gaat in op de aanleiding en contextuele achtergrond van het onderzoeksproject; we introduceren de historische analyse van Amsterdamse consumptieruimten; leggen de commons logica uit die aan het project ten grondslag ligt; en introduceren vier studies. Deze studies leidden tot een vijftal observaties over hoe het proces van urban commoning voor stedelijke consumptieruimten tot stand komt. Deze vijf observaties vormen de rode draad in onze analyses.

Deel 2 bouwt hierop voort door middel van een aangescherpt analysemodel Urban Commons met bijbehorende vragen. Deze vragen passen we toe op nog twee studies. Aan de hand van dit model duiden we het proces van samensturing of collaborative governance rondom een urban commons en leggen we knelpunten en/of mogelijkheden in bestaande arrangementen bloot. Hierbij geven we tevens de vijf observaties uit deel 1 een plek in de analyse. Door deze twee perspectieven te combineren tonen we het denken analyseproces dat ons tot onze conclusies heeft geleid. Tot slot geven we antwoord op de hoofdvraag, aan de hand van drie conclusies, met implicaties voor praktijk en voor vervolgonderzoek.


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform Retailsectortotaal RINPwinkelgebied