Effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel

Rapport

Auteur: Pieter Fris, René Vogels, Melanie de Ruiter-Groenewegen, Gratiella Schippers, Lois Verhulst
Bron: Panteia i.o.v. Nationale winkelraad van MKB-Nederland en Raad Nederlandse Detailhandel

Een impactanalyse van de gevolgen van drie typen kostenstijgingen (loon, energie en huur) op de bedrijfsvoering en winstgevendheid van ondernemers in de detailhandel in 2022, 2023 en 2024. De analyses zijn uitgevoerd voor 16 branches in de detailhandel. Waar mogelijk is voor enkele branches een verbijzondering gemaakt naar kleine-middelgrootte bedrijven en grote bedrijven. Voor iedere branche zijn er drie mogelijke scenario’s ontwikkeld. Daarnaast is een vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor individuele ondernemers, door in te zoomen op specifieke praktijkcases gebaseerd op diepte-interviews.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Retailsector Retailsectortotaal