Essay: Een levendige stad is een veelzijdige stad

Proefschrift

Auteur: Wouter Kersten
Bron: Platform31

Dit essay (verkenning najaar 2020) legt de nadruk op de rol die hybride retail modellen kunnen spelen bij het behouden of vergroten van de vitaliteit van binnensteden. Corona is een extra aanleiding, maar ook zonder corona zou dit een relevant thema zijn geweest. Het kan worden gezien als een bijdrage aan oplossingen, waar publicaties als Veerkracht op de proef gesteld (PBL, december 2020) een belangrijk deel van het probleem (leegstand) goed in kaart brengen.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie