Europa Decentraal: Factsheet Dienstrichtlijnen

Overig

Auteur: Kenniscentrum Europa decentraal
Bron: Kenniscentrum Europa decentraal

Deze factsheet geeft decentrale overheden houvast bij het vaststellen van regelgeving die onder de Dienstenrichtlijn valt in overeenstemming met actuele jurisprudentie. De Europese Dienstenrichtlijn is in Nederland omgezet in de Dienstenwet.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Internationalisering