Handreiking ‘saneren plancapaciteit’

Rapport

Auteur: Retailagenda
Bron: Retailagenda

Deze handreiking is bedoeld voor alle gemeenten/provincies, ontwikkelende partijen en adviesbureaus die inzicht willen hebben in de ‘harde plancapaciteit’ of die aan de slag willen met het concentreren van detailhandel en het saneren van de mogelijkheden voor het vestigen van detailhandel buiten de aangewezen winkelgebieden.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Retailagenda Retailsector Winkelstructuurtransformatie