Jaarverslag stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Rapport

Auteur: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Bron: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

In het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom is een regeling voor vrijwillige stedelijke kavelruil opgenomen. Vooruitlopend hierop is het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil (SSKR) gestart, waarmee pilots worden gestimuleerd en partijen ondersteund die al aan de slag willen met dit nieuwe instrument. De uitvoering van het SSKR leidt tot de volgende en breed gedragen conclusie: stedelijke kavelruil is bij complexe eigendomssituaties een instrument met perspectief voor de samenwerking tussen private en publieke partijen bij gebiedsontwikkelingen. Deze conclusie is gebaseerd op de ervaringen die via praktijkpilots zijn opgedaan en de beschouwingen van de klankbordgroep.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie