Koopstromenonderzoek Provincie Groningen 2016 - 2017

Rapport

Auteur: drs. Bert Broekhuis, mw.drs. Janny Rijs-Schuring
Bron: Broekhuis Rijs Advisering

Voor de provincie Groningen is het van groot belang goed inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de detailhandel in de grotere kernen van de provincie. Zeker nu er sprake is van snelle en ingrijpende ontwikkelingen in de detailhandelssector en er daarnaast in delen van de provincie ook sprake is van krimp, is kennis van de bestaande situatie belangrijk.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Koopstromen