Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen 2016

Rapport

Auteur: Thijs Lendering
Bron: I&O Research

Winkelleegstand, verschuivingen in de detailhandel en verschraling van het voorzieningenniveau maken dat in toenemende mate op regionaal en provinciaal niveau afstemming plaatsvindt ten aanzien van detailhandelsbeleid en -investeringen. Ter onderbouwing van discussie over de toekomstige positie van de detailhandel en de regionale en gemeentelijke beleidsvorming hebben de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen behoefte aan actuele gegevens over koopstromen.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Koopstromen