Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties

Overig

Auteur: Jop Fackeldey, Paulus Jansen, Bart van Breukelen, Henk Jagersma, Maxime Verhagen, Nico Rietdijk, Marc van den Tweel
Bron: VNO-NCW

Nederland staat door de aanhoudende huishoudensgroei en de daaruit voortvloeiende woningvraag voor nieuwe verstedelijkingsopgaven, met als belangrijkste uitdaging voldoende duurzame en betaalbare woningen in een veilige, leefbare en gezonde omgeving. Die woningvraag wordt op dit moment onvoldoende bediend en ook voor de komende jaren ontbreekt het perspectief op voldoende woningbouwlocaties. Dit Manifest gaat in op deze verstedelijkingsopgave. Belangrijkste uitgangspunten zijn daarbij het versnellen van de transitie naar duurzame groei, het benutten van innovatieve technologieën en het versterken van de economische kracht van Nederland.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Woningmarkt