Mapping e-Marketplaces in Africa

Rapport

Auteur: International Trade Centre & Hogeschool van Amsterdam
Bron: International Trade Centre (ITC)

Verwacht wordt dat e-commerce in Afrika een bron van versnelde economische groei kan zijn die kansen biedt aan kleine en grote bedrijven. Geschat wordt dat in 2022 de omvang van de e-commerce markt in Afrika ongeveer 22 miljard bedraagt, maar gegevens over lokale online platformen zijn moeilijk te verkrijgen of onvolledig. Daarom hebben het International Trade Centre (ITC) en het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam hun krachten gebundeld en een brede inventarisatie gedaan van de stand van zaken van online platformen in Afrika.

Publicatie downloaden

Africa Marketplace Explorer (online tool)
In april 2020 werd in het kader van dit onderzoek al de Africa Marketplace Explorer gelanceerd. Dit is een online analytische tool die voor iedereen beschikbaar is en waar feiten en cijfers over meer dan 630 in Afrika actieve online platformen visueel in kaart zijn gebracht. Geïnteresseerden kunnen op interactieve wijze kennis vergaren over het online platformen landschap in 58 Afrikaanse landen.

Rapport ‘Mapping e-Marketplaces in Africa’
Op basis van data en analyses die beschikbaar zijn in deze Africa Marketplace Explorer is dit onderzoek aangevuld met gegevens over Afrika’s ecommerce ecosysteem en casestudies van de grootste Afrikaanse marktplaatsen in een uitgebreid rapport. Dit rapport biedt inzichten voor zowel beleidsmakers als ondernemers en is hierboven te downloaden.

Een van de conclusies uit het rapport; de handel is nog steeds in opkomst in Afrika – de 631 online marktplaatsen van het continent hebben in 2019 2,17 miljard bezoeken geregistreerd, slechts 8% van het verkeer op Amazon. Slechts 10 landen, waaronder Zuid-Afrika, Egypte, Nigeria en Algerije, zijn verantwoordelijk voor 94% van alle online zaken in Afrika, terwijl het consumentenverkeer op online marketplaces in Afrika in 2017-19 met 5% is gedaald.

Het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam is lid (en tevens penvoerder) van het Retail Innovation Platform. Een netwerk van hogescholen en universiteiten in Nederland en België voor onderzoek naar retail innovatie. 


Deel deze pagina

Digitalisering RetailInnovationPlatform Retailonline Retailsector Retailsectortotaal