Naar een zuivere waarneming van prestaties van winkelgebieden

Rapport

Auteur: Anouk Smeltink-Mensen (AnalyZus)
Bron: DNWS

Het perspectief van winkelgebieden en het effect van ruimtelijke ontwikkelingen wordt vastgesteld op basis van ruimtelijk-economisch onderzoek. Niet alle benodigde lokale data hiervoor is echter beschikbaar, toereikend of actueel. Daarbij werken verschillen in meetmethodes en bronnen ook verschillen in interpretatie in de hand. Op initiatief van Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een position paper opgesteld. Hier wordt gepleit voor een landelijk dashboard met feitelijke en relevante data en indicatoren op lokaal en regionaal niveau.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

dnws Winkelstructuurtransformatie