Omgevingsplan: reikwijdte en vergunningenstelsels

Overig

Auteur: VNG
Bron: VNG

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Omgevingswet. Dat wil echter niet zeggen dat het wetgevingstraject nu is afgerond. Verschillende aanvullingswetten zijn nog in de maak. Deze kleuren de Omgevingswet in op de onderdelen bodem, grondeigendom, geluid en natuur. Daarnaast is er de Invoeringswet Omgevingswet. Deze zal de Omgevingswet niet enkel op onderdelen inkleuren, maar ook inhoudelijk wijzigen. Nog niet alles ligt vast, maar over enkele aanpassingen die van invloed zijn op het omgevingsplan bestaat inmiddels meer duidelijkheid. Deze factsheet gaat hier verder op in.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Ruimtelijkeordening