Omzetkengetallen 2017 - Ruimtelijk Economisch Onderzoek

Rapport

Auteur: Retail Insiders
Bron: Retail Insiders

In deze notitie zijn de omzetkengetallen voor ruimtelijk-economisch onderzoek geactualiseerd. In opdracht van INretail en een achttal adviesbureaus is deze actualisatie gemaakt door onderzoeksbureau Panteia. De notitie beoogt hiermee het gebruik van eenduidige omzetcijfers voor ruimtelijk economisch onderzoek te stimuleren en het rekenen met cijfers uit verschillende bronnen met verschillende definities en afbakeningen te voorkomen.

Publicatie downloaden

Download hier het rapport van 2016: 

Kengetallen 2016 


Deel deze pagina

Retailsector Ruimtelijkeordening