Omzetkengetallen ruimtelijk-economisch onderzoek 2020

Rapport

Auteur: Retail Insiders
Bron: Retail Insiders

Deze notitie geeft inzicht in uniform berekende kengetallen ten behoeve van ruimtelijk economisch onderzoek. De notitie beoogt hiermee het gebruik van eenduidige omzetcijfers binnen dit type onderzoek te stimuleren en het rekenen met cijfers uit verschillende bronnen met verschillende definities en afbakeningen te voorkomen.

Publicatie downloaden

Omzetkengetallen 2020 anders dan anders!

De “Omzetkengetallen 2020” is een editie anders dan anders. Zowel aan de vraag- als aanbodzijde was er in 2020 als gevolg van de coronacrisis en daaruit voortkomende maatregelen sprake van een uitzonderlijke situatie. Dit maakt dat cijfers uit 2020 niet geschikt worden geacht om beleidsplannen voor de middel- tot langere termijn op te baseren. Prognoses over 2019 zijn in deze editie vervangen door realisatiecijfers. Aangeraden wordt om de vernieuwde 2019 cijfers en het vernieuwde 5-jaarsgemiddelde 2015 t/m 2019 als uitgangspunt te nemen en deze te corrigeren op basis van de op dat moment meest recente beschikbare informatie over de impact van Corona op de detailhandel.   

Prognose 2019 vervangen door realisatie
In de voorgaande editie “Omzetkengetallen 2019”, betrof het een prognose waar het ging om de cijfers van 2019. Inmiddels zijn de realisatiecijfers 2019 op basis van de productiestatistieken van het CBS beschikbaar. De geprognotiseerde 2019 cijfers zijn in deze editie vervangen door de realisatiecijfers en op basis hiervan is ook het vijfjaargemiddelde gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 aangepast.

Download hier de omzetkengetallen van voorgaande jaren: 

Omzetkengetallen 2019 

Omzetkengetallen 2018

Omzetkengetallen 2017 

Omzetkengetallen 2016


Deel deze pagina

Ruimtelijkeordening