Onderzoek 5 jaar BIZ in Nederland

Rapport

Auteur: Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam
Bron: Stad&Co en Platform de Nieuwe Winkelstraat

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek ‘5 jaar Bedrijveninvesteringszone in Nederland’, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam in opdracht van Platform De Nieuwe Winkelstraat en Stad & Co in samenwerking met Provincie Noord-Holland. De opdracht is uitgevoerd door het Retail Innovation Platform, een samenwerkingsverband tussen 14 Hogescholen die praktijkonderzoek doen naar toekomstbestendige retail. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op het seminar 5 jaar BIZ in Nederland in de Lichtfabriek in Haarlem op 4 november 2019. Auteurs: Anne Risselada, Peter Troxler, Julie Ferguson, Maud van de Mosselaar, Paul Rutten en Pawan Bhansing

Publicatie downloaden

Eind 2019, vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ), heeft Nederland zo’n 30.000 ondernemers en vastgoedeigenaren die deelnemer zijn aan een BIZ. Ook is het aantal BIZ’en dat al onder de Experimentenwet BIZ (2009 - 2014) actief was, bijna verdubbeld naar ruim 300. Dat maakt nieuwsgierig. Wat is er gaande? Voorziet de BIZ inderdaad in een (grote) behoefte? Waar en bij wie dan vooral? Wat verklaart deze grote groei van de BIZ?

Stad & Co en Platform De Nieuwe Winkelstraatorganiseerden op 4 november 2019 samen het landelijke seminar ‘5 jaar BIZ in Nederland - Eerlijk zullen we alles delen‘. Ter voorbereiding gaven we opdracht aan het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam en aan het Kenniscentrum Creating 010 van de Hogeschool Rotterdam om het actuele Nederlandse BIZ-landschap in kaart te brengen. De resultaten van dit eerste landelijke BIZ-onderzoek vind je in dit rapport.

Er is onder meer in beeld gebracht waar de huidige BIZ’en actief zijn, om wat voor soort gebieden het gaat, hoeveel deelnemers er zijn, wat de organisatievorm is en hoeveel investeringsbudget er is. Ook is onderzocht welke factoren een succesvolle BIZ-oprichting bevorderen of belemmeren, wat bepalend is voor de effectiviteit van de BIZ. Relevante informatie voor iedereen die betrokken is, of wordt, bij een BIZ. Voor ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten: jij dus!

Je kunt de resultaten en eerste trends en conclusies die dit onderzoek naar voren brengt gebruiken bij de keuzes die je lokaal maakt. Maar natuurlijk ook door gewoon te bellen of mailen met een ‘collega’ in een vergelijkbare BIZ. Meten is immers weten. En goede data is goud waard. Je kunt alle informatie in dit rapport benutten om van je eigen BIZ een (nog groter) succes te maken.

Als opdrachtgevers van het onderzoek zijn we meer dan blij met dit rapport. We hebben een loeischerpe foto van ‘vandaag’ gemaakt. En nu verder! Platform De Nieuwe Winkelstraat blijft zich onverminderd inspannen om kennis te delen, innovatie te stimuleren en deel te nemen aan onderzoek gericht op het toekomstbestendig maken van winkelstraten. Door middel van (lokale) projecten willen we succesvolle kruisbestuivingen realiseren tussen de fysieke wereld en de online wereld. Stad & Co heeft sinds 2014 al meer dan 60 BIZ’en ondersteund bij hun planvorming, oprichting en professionalisering.

Onze kennis en ervaring is zeer uitgebreid. En we delen iedere les, tip, fout en succesfactor graag en zonder voorbehoud met iedereen die vooruit wil!

Farzad Ghaus, Directeur Stad & Co
Marcel Evers, Bestuurslid Platform De Nieuwe Winkelstraat, Manager Business Development INretail


Deel deze pagina

dnws RetailInnovationPlatform Retailsector RINPwinkelgebied