Organisatiekracht: de ondernemende binnenstad

Rapport

Auteur: Bart de Zwart
Bron: Fontys Hogeschool

De uitvoering van regionaal economisch beleid draait voor een belangrijk deel om het bewaren van een werkbare balans tussen competitie en samenwerking. Ondernemers in de binnenstad zijn onderlinge concurrenten, maar hebben elkaar ook nodig om de vitaliteit van het centrum te waarborgen. Samenwerking is noodzakelijk om gemeenschappelijke doelen te realiseren, zoals het beperken van overbewinkeling, investeringen in aantrekkelijkheid, of de herstructurering van aanloopstraten. Deze uitgave vormt een onderdeel van een serie van vijf cahiers over de binnenstad. Naast De factor Organisatiekracht verschenen in deze reeks ook cahiers over de thema’s: Vitaliteit, Mens, Betaalbaarheid en Onderscheidingskracht.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform RINPwinkelgebied Winkelstructuurtransformatie