Placemaking: de toekomst van winkelgebieden

Rapport

Auteur: Liliane van Suijlen
Bron: Lectoraat New Marketing, Avans Hogeschool

Deze publicatie brengt in kaart op welke wijze placemaking ingezet kan worden om binnensteden, wijken en dorpen levendig te houden en de winkels levensvatbaar. Zo draagt placemaking bij aan de nieuwe marketing van 'gebieden met winkels' waar ondernemers, centrummanagers, vastgoedeigenaren, gemeenten, bewoners en bezoekers samen aan tafel zitten, en komen tot een duurzame gebiedsvisie.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform Retailsector Retailsectortotaal RINPwinkelgebied Winkelstructuurtransformatie