Provinciale Retaildeals

Rapport

Auteur: Marijke van Hees
Bron: Retailagenda

Provincies nemen de regie in regionale samenwerking en afstemming en zetten (ruimtelijke) instrumenten in om vitale en toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren en winkelleegstand tegen te gaan en te voorkomen. De provinciale RetailDeals vormen de start van een gezamenlijk traject van de provincies met de andere partijen achter de Retailagenda, waarin partijen leren van elkaar, elkaar ondersteunen en naar elkaar toe groeien. Dit groeimodel laat ruimte voor verschillen in aanpak tussen provincies. De provinciale RetailDeals vormen een intentieovereenkomst, geen contract, tussen alle partijen achter de Retailagenda. Deze partijen committeren zich aan de uitvoering van deze RetailDeals.

Publicatie downloaden

Op initiatief van de minister van EZ is een retail impuls team ingericht met deelnemers vanuit rijk, gemeenten, provincies en marktpartijen. Dit team levert het komend jaar inhoudelijke kennis die nodig is om de provinciale RetailDeals uit te werken en ondersteunt gemeenten en provincies bij de uitvoering. Om de provinciale regierol optimaal te kunnen vervullen maken de provincies en de partners in de landelijke Retailagenda gezamenlijk werk van de volgende punten.


Deel deze pagina

Retailagenda