Retail special: de winnaars en verliezers in het winkellandschap

Rapport

Auteur: Huub Ploegmakers & Wim van der Post
Bron: Real Estate Research Quarterly

Als gevolg van de inspanningen van overheden en commerciƫle partijen, kan gebruik worden gemaakt van zowel gedetailleerde aanbod- en leegstandcijfers als van steeds uitgebreidere databestanden over huurtransacties, winkelbestedingen en bezoekmotieven. In dit retailnummer staan een aantal empirische analyses die recentelijk zijn uitgevoerd op basis van deze data.

Publicatie downloaden

De winkelmarkt is de afgelopen jaren intensief onderzocht. Toch resteren er nog belangrijke kennisvragen over de gevolgen van de structurele veranderingen waarmee de detailhandel geconfronteerd wordt. En die gaan niet alleen over de invloed van het online winkelen op de toekomst van fysieke winkels. Ook over de werking van de winkelvastgoedmarkt en de drijvende krachten achter het (economisch) functioneren van individuele winkelgebieden bestaan nog kennislacunes. Dankzij de beschikbaarheid en toegankelijkheid van data op microniveau, is het steeds beter mogelijk om deze vragen te beantwoorden. Als gevolg van de inspanningen van overheden en commerciële partijen, kan gebruik worden gemaakt van zowel gedetailleerde aanbod- en leegstandcijfers als van steeds uitgebreidere databestanden over huurtransacties, winkelbestedingen en bezoekmotieven. In dit retailnummer bundelen we een aantal empirische analyses die recentelijk zijn uitgevoerd op basis van deze data. Daarbij geven we antwoord op drie centrale vragen over de winkelmarkt. Hierbij bouwen we ook voort op onderzoeken die eerder in RERQ zijn gepubliceerd.

  • Waar investeren marktpartijen?
  • Waardoor wordt het economisch functioneren van winkelgebieden bepaald?
  • Hoe reageert de vastgoedmarkt op de veranderende omstandigheden? 

Deel deze pagina

Huurmarkt