Robots in Retail: steeds meer praktijkvoorbeelden

Whitepaper

Auteur: Expertgroep Robots in Retail 2020
Bron: Shoppingtomorrow

Robottechnologie gaat de komende jaren voor veranderingen in de retail zorgen. Dankzij ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI), machine learning, speech- en voicetechnologie, motorische en sensorische technologie en op het gebied van connectiviteit, zullen robots steeds beter in staat zijn om op autonome wijze taken voor de retailer te vervullen. Denk hierbij aan voorraad beheren, de winkel schoonmaken, klanten verwelkomen, klanten informeren, klanten entertainen en aan winkelaankopen bezorgen. Veel retailers vragen zich af in hoeverre robots deze taken momenteel al vervullen en welke mogelijkheden ze hun bieden. Robots hebben toegevoegde waarde in winkels en daar wil deze expertgroep de retailers concreet op wijzen. Dit is de eerste bluepaper van deze nieuwe expertgroep, waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen van bestaande mogelijkheden om met robots winkelprocessen te verbeteren. Hierbij worden vanuit zowel een verkoop- als een operationeel perspectief bestaande voorbeelden besproken en eerste conclusies getrokken. In een tweede publicatie gaan we dieper in op de gevolgen van robotgebruik in de retailpraktijk voor de klant, de medewerker en de organisatie. Samen beogen beide publicaties retailers een realistisch beeld te geven van de mogelijkheden van robots voor hun winkel en daarnaast inzichten te bieden die als stuurinformatie kunnen dienen om zelf met robots aan de slag te gaan.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform Retailsectortotaal RINPtechnologie