Samenwerking in winkelgebieden en de rol van filiaalbedrijven

Overig

Auteur: Peggy de Jong
Bron: HAN Onderzoekscentrum Retail

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Platform Binnenstad Arnhem (PBA). PBA spant zich in om de samenwerking tussen stakeholders in de binnenstad te bevorderen. Dit doet zij o.a. door het organiseren van bijeenkomsten, het samenstellen en coördineren van werkgroepen en het organiseren van evenementen in de binnenstad. PBA ondervindt dat vooral filiaalbedrijven hierbij doorgaans de grote afwezigen zijn, terwijl zij wel over een toonaangevend aantal winkels in de binnenstad beschikken.

Publicatie downloaden

Deze ervaring wordt in andere winkelgebieden herkend. Het hoofdkantoor van het filiaalbedrijf zit meestal ver weg in de Randstad en de lokale filiaalmanager beperkt zijn inspanningen tot de eigen winkel. De betrokkenheid van filialen in de binnenstad wordt regelmatig als laag ervaren. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te creëren in hoeverre filiaalbedrijven belang hechten aan lokale betrokkenheid en samenwerking en in hoeverre de hoofdkantoren dit stimuleren en faciliteren bij hun filiaalmanagers. Door middel van dit inzicht kunnen aanbevelingen worden gedaan. Hoe kan de betrokkenheid van en de samenwerking met filiaalmanagers kan worden vergroot?


Deel deze pagina

Onderwijs RetailInnovationPlatform Winkelstructuurtransformatie