Scenarioboek Tijdelijk (retail)aanbod in het Lijnbaangebied

Overig

Auteur: Annelijn Boender
Bron: Leisure Management, Willem de Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam) ism Kenniscentrum Creating 010 en Ondernemersfederatie Rotterdam City

In het gelijknamige onderzoeksrapport ‘Tijdelijke (retail)activiteiten in het Lijnbaangebied’ is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het optimaal inzetten van tijdelijk aanbod in het Lijnbaangebied. Op basis van dit onderzoek schetst het scenarioboek een mogelijk innovatief toekomstbeeld van het Lijnbaangebied voor de periode 2017-2025. Het belangrijkste doel hierbij is het inspireren van belangrijke partijen in het Lijnbaangebied en het verlagen van mogelijke drempels tot innoveren bij deze partijen. De scenario’s zijn als advies geschreven, als drie inspirerende keuzemogelijkheden, inclusief de bijbehorende financiële en juridische aspecten: 1. Lijnbaangebied als soulscape, 2. Fast & Easy Lijnbaangebied en 3. Service@Lijnbaan. In het slothoofdstuk worden de stappen beschreven die nodig zijn om de afzonderlijke scenario’s te realiseren in het Lijnbaangebied.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform RINPbusinessmodel RINPcirculair RINPdatadriven RINPskills RINPtechnologie RINPwinkelgebied