Sportfocus 2016

Rapport

Auteur:
Bron: INretail

Regeren is vooruitzien. Dit geldt zeker voor de retailomgeving die de afgelopen jaren sterk is veranderd en de komende jaren sterk zal blijven veranderen. Mede onder invloed van de online revolutie staan de traffic en omzet van veel winkels en winkelgebieden onder druk. Daarnaast hebben vergrijzing, branchevervaging, economische ontwikkelingen, nieuwe concepten, nieuwe toetreders, internationalisering en de consument als producent invloed op het winkellandschap. Daarom heeft INretail samen met ketens en leveranciers Q&A en GfK de opdracht gegeven om het rapport Sportfocus ‘klanten in beweging’ te actualiseren en te vernieuwen. Het rapport moet voor de sportondernemers en de sportbranche mogelijkheden schetsen voor de toekomst en deze partijen ondersteuning bieden bij een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Kledingschoensport