Stedelijke Herverkaveling - Aanpak en Eerste Projecten

Rapport

Auteur: Wouter van Zandbrink en Friso de Zeeuw
Bron: Kadaster

Stedelijke herverkaveling is een manier van gebiedsontwikkeling die in veel landen al lange tijd gangbaar is. In Nederland krijgt stedelijke herverkaveling met de invoering van de Omgevingswet een wettelijke basis. Geïnspireerd door de praktijk van de ruilverkaveling in het landelijk gebied, is gewerkt aan een vertaling voor toepassing in de bebouwde omgeving.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Retailsector Winkelstructuurtransformatie