Stedelijke Herverkaveling

Whitepaper

Auteur: Wouter van Zandbrink en Friso de Zeeuw
Bron: Kadaster

Bij gebiedsinrichting in het landelijk gebied kennen we al bijna 100 jaar het principe van ruilen. Herverkaveling als instrument biedt goede kansen om op basis van het initiatief van eigenaren tot gebiedsontwikkeling te komen. Grondruil vormt ook de basis van stedelijke herverkaveling en kan een oplossing bieden om in binnensteden, dorpskernen en winkelstraten de leegstand aan te pakken en positief door te ontwikkelen.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie