Stedelijke Kavelruil

Visie

Auteur: Cora van Nieuwenhuizen, Stientje van Veldhoven
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veranderde wensen en behoeften van gebruikers, renovatie, ruimtegebrek, krimp, leegstand, verduurzaming: allemaal redenen om een gebied opnieuw in te richten. Soms is het daarvoor nodig dat grond en gebouwen een andere eigenaar krijgen. De lokale overheid of een projectontwikkelaar koopt dan meestal alles op. Maar er is in een stedelijke omgeving nog een mogelijkheid: stedelijke kavelruil.

Publicatie downloaden

Stedelijke kavelruil is het op vrijwillige basis ruilen van onroerende zaken in stedelijk gebied. In 2019 treedt de Omgevingswet in werking, waarin stedelijke kavelruil wettelijk geregeld wordt. U hoeft echter niet te wachten; het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil biedt u de mogelijkheid om nu al aan de slag te gaan.


Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie