The role of sense of place in retail location choices

Scriptie

Auteur: S.V. Janssen
Bron: TU Eindhoven

Het doel van dit onderzoek is om de rol van gevoel van plaats in consumententransacties te onderzoeken. Om deze reden is het Process-Place-Person-raamwerk van Scannell en Gifford (2010) overgenomen. Deze auteurs suggereren dat gevoel van plaats een multidimensionaal concept is met persoonlijke, psychologische processen en plaatsdimensies. Met betrekking tot de psychologische procesdimensie - bestaande uit de drie plaatsconstructen gehechtheid, plaatsidentiteit en plaatsafhankelijkheid - worden in het onderzoek verschillende waarnemingen verwacht.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Consumentengedrag