Transitie van de Nederlandse Winkelstructuur

Rapport

Auteur: Arjen Ouwehand en Johan Haringsma
Bron: Colliers International Nederland

De afgelopen decennia stuwden bevolkingsgroei, toenemende welvaart en uitbreiding van het stedelijk gebied de winkelmarkt. De winkelvastgoedmarkt was een aantrekkelijke markt om in te beleggen. De gunstige vooruitzichten boden beleggers relatief veel zekerheid, tegen doorgaans goede risico/rendementsverhoudingen. Aan deze zekerheid is een einde gekomen. De markt is in korte tijd ingrijpend veranderd. Er sprake is van een transitie naar ‘het nieuwe winkelen’, die de prestaties van het winkelvastgoed sterk beïnvloedt. Deze veranderingen vinden zowel on- als offline in volle gang plaats. Dit heeft gevolgen voor zowel retailers als eigenaren van winkelvastgoed.

Publicatie downloaden

Vast staat dat de nieuwe tijd visie, focus en een pro-actieve aanpak vereist. De nieuwe tijd vraagt om een andere benadering van fysiek winkelen. Winkelgebieden zijn echter nog maar langzaam meegegaan met de tijd. Betrokkenen moeten opnieuw op zoek naar de meerwaarde en het onderscheidend vermogen van winkelgebieden. Voor Colliers International was dit aanleiding om vanuit de veranderende marktomstandigheden in kaart te brengen wat er is veranderd, wat dit betekent voor het beleggingsperspectief van winkelvastgoed en hoe de betrokken professionals met deze veranderingen moeten omgaan.


Deel deze pagina

Retailsector Winkelstructuurtransformatie