Vergrijzing als kans: leeftijdloos verleiden

Rapport

Auteur: Dirk Mulder
Bron: ING

In de afgelopen 100 jaar heeft Nederland haar bevolking zien groeien tot 17 miljoen. Er kwamen 10 miljoen inwoners bij, verspreid over 7 miljoen extra huishoudens. Inmiddels is die enorme groei afgeremd. Het aantal geboortes is afgenomen. De komende jaren is het vooral de samenstelling van bevolking en huishoudens die verandert. Een van de grootste veranderingen is dat Nederlanders gemiddeld ouder worden. Dat leidt tot vergrijzing; het aandeel 65 plussers neemt toe. Dit rapport kijkt naar de gevolgen van vergrijzing voor sectoren. Hoe verschillen ouderen in hun bestedingspatroon en wat voor impact heeft dat op de toekomstige bestedingen? Hoe kunnen organisaties op de behoeften van oudere consumenten inspringen?

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Demografie