Vergrijzing en de Nederlandse Economie

Rapport

Auteur: Rick de Kruijf en Hans Langenberg
Bron: CBS

In dit artikel wordt bekeken hoe belangrijke economische indicatoren variëren met de leeftijd. Aan bod komen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en vertrouwen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de aard en de hoogte van de consumptie en hoe deze zich verhoudt tot het inkomen. Achtergrond vormt de mogelijke effecten van vergrijzing op de economie. Tevens wordt gekeken naar de ontwikkeling van het bbp per inwoner, en de afhankelijkheid hiervan van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Demografie