Verstedelijkingsopgave van Nederland

Rapport

Auteur: Anastasia Chranioti, Paul Gerretsen, Yvonne Rijpers, Gertie van den Bosch, Joost Schrijnen
Bron: Vereniging Deltametropool Rotterdam

In dit document gaat in op de verstedelijking van Nederland, waarbij een optimale balans tussen de sociaal-economische en ruimtelijke opgaven wordt gezocht. Verstedelijking gaat over groei, krimp en transitie van de stedelijke voorraad. Op sommige plekken betekent dit verdichting: het intensiever gebruiken van de ruimte met inzet van transformatie, sloop-nieuwbouw of herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied. Op andere plekken betekent optimalisatie juist het creëren van open ruimte die voor het publiek toegankelijk is, met groen, voorzieningen en infrastructuur.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Demografie Retailsector Winkelstructuurtransformatie