Vervoer naar retail

Rapport

Auteur: Giuliano Mingardo, Ineke Spapé, Sjoerd Stienstra en Hans Voerknecht
Bron: Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Voor winkelgebieden is bereikbaarheid een belangrijk issue. Veel gemeenten krijgen hiermee te maken en vragen zich af hoe ze een bloeiend winkelgebied behouden en hoe ze kunnen zorgen voor een aantrekkelijke bereikbaarheid daarvan? Omdat de aantrekkelijkheid van winkelgebieden van meer zaken afhankelijk is dan van het vervoer ernaartoe en de bereikbaarheid ervan, is in dit onderzoek gekozen voor een brede insteek. Welke factoren zijn van invloed op de aantrekkelijkheid en de omzet van winkels? Wat is de invloed van diverse bereikbaarheidsaspecten ten opzichte van andere aspecten die het succes van winkelgebieden bepalen?

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Parkeren