Vervolgaanpak Retailagenda

Visie

Auteur: Marijke van Hees
Bron: Retailagenda

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), samen met de betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda is gestart op 17 maart 2015, in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode is gewerkt aan de implementatie van een agenda met 21 actiepunten die gericht zijn op kansen voor ondernemerschap, investeren in mensen en kansrijke winkelgebieden.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Retailagenda