Voortgangsrapportage Retailagenda 2018-2019

Rapport

Auteur: Retailagenda
Bron: Retailagenda

De Retailagenda is een programma dat in maart 2015 is opgezet door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), samen met betrokken partijen – detailhandel, vastgoed, gemeenten en provincies – ten behoeve van de retailsector. Het gezamenlijke doel is het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden in kernen en steden. In dit rapport vind je een overzicht van de voortgang in 2018- 2019.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Retailagenda