Waar liggen de grootste kansen om winkels te transformeren tot woningen?

Rapport

Auteur: Christian Lennartz
Bron: Rabobank

De ‘Transformatieatlas Retail’ brengt per gemeente in kaart hoe tekort (woningen) en overschot (leegstaande winkels) zich tot elkaar verhouden. Nederland kampt met 3,16 miljoen m2 leegstaand winkelvloeroppervlak (WVO). Een deel van de langdurige leegstand wordt niet meer opgenomen door de markt. Zonder ingrijpen neemt de structurele leegstand de komende jaren dus verder toe. De woningmarkt kampt juist met een nijpend tekort. Overheidsinstanties en vastgoedpartijen staan voor de uitdaging om tekort en overschot samen te brengen. Rabobank laat zien dat er in Nederland meer dan 1 miljoen m2 potentieel transformeerbaar retailvastgoed is.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie